Skönt grön bro i Hallunda

Hallundas gröna bro byggdes redan 1972 och ses enligt Lisa Lindblom, landskapsarkitekt på Botkyrka kommun, av många boende som en mötesplats och en viktig del av stadsdelens identitet.

I samband med en trygghetsvandring som genomfördes i Hallunda för några år sedan framkom det att många kände sig otrygga på bron, eftersom de gamla metallväggarna som tidigare täckte dess sidor gav en känsla av instängdhet och belysningen var otillräcklig.

I november 2019 drog en stor renovering igång. Man bytte ut metallväggarna mot glas som utsmyckats med etsade silhuettfigurer, golvet slipades och i taket installerades ljusa träribbor med infälld belysning. Den gröna färgen är kvar, så att namnet och den unika identiteten på bron kan leva vidare.

För belysningsplaneringen ansvarade Mossa Lindergård på WSP, på uppdrag av Botkyrka kommun i samarbete med SL. Belysningsansvarig för kommunen var driftingenjör Thomas Dottman. Mossa kommenterar uppdraget:

"Från gestaltningsförslag till projektering ett väldigt bra projekt med intresserad och engagerad beställare som förstod ljusets inverkan på upplevelsen och även var med på provbelysningen. Ett fint samarbete med övriga discipliner har gjort att ny belysning kunnat integrera med byggnadens material på ett tillfredställande sätt.

Fokus har varit på att få till en ljussättning som är bra avbländad, med dolda armaturer och en ljusbild som ger variationsrikedom i motsats till den monotona belysning som fanns förut. Belysningen skulle även ha som uppgift att stärka tryggheten här, samt även varit viktigt att öka genomsiktligheten i och kring bron för att minska risken för brott.

Jag hoppas att jag med ljuskonceptet har bidragit till ett stärkt positivt klimat på denna plats."

Som takinfälld armatur valdes Nekos linjära downlight Fusion. För detta projekt anpassades den till att hålla IP65 underifrån och vi tog även fram olika monteringsplåtar för inpassningen mellan träribborna.

Fusion är mycket väl avbländad, med ett UGR på mindre än 10, vilket är en fördel för kommunikationsytor som denna. Till Gröna bron levererades svartlackerade armaturer med spegelreflektor, vilket gör att endast de små ljuspunkterna syns när man rör sig genom gången.

Samma armatur användes även i tunnelbanans entré. För belysning av entréskylten valdes den linjära utomhusarmaturen Line Safe, som är Härproducerad i vår egen fabrik.

Vi tackar Mossa Lindergård för ett gott samarbete och Niklas Norberg på Södra Installationsgruppen för hans stora engagemang i detta fina projekt.

Kategori Brobelysning, Tågstationsbelysning
Område/ort Botkyrka
Beställare Botkyrka kommun / SL
Anläggning Hallunda Gröna bron
Arkitekt Lisa Lindblom, Botkyrka kommun
Ljusdesigner Mossa Lindergård, WSP
Elinstallatör Niklas Norberg, Södra Installationsgruppen
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2020