Simma lugnt i Bromma!

Åkeshovs simhall ritades av arkitekten Åke E. Lindqvist och stod färdig 1959. Klorhaltig miljö sliter på byggmaterial och inventarier så 50 år senare beslutade Stockholms stad att anläggningen både skulle byggas om och utökas. Det uppdraget gick till Liljewall Arkitekter.

En stor tillbyggnad gjordes för att rymma ytterligare en 25-metersbassäng, två undervisningsbassänger och en lekbassäng. De befintliga lokalerna renoverades och hela anläggningen tillgänglighetsanpassades med breddade korridorer och utjämnade nivåskillnader.

I det ursprungliga 25-metersbassängrummet hängde från början stora globarmaturer med lameller över bassängen - dessa syns på det svartvita fotografiet. Per Leijon och kollegorna på E60 Elkonsult AB såg dem i antikvariens underlag och ville gärna åstadkomma en liknande lösning med modern design och teknik. I samverkan med oss på Flux togs därför specialarmaturen ORBIE fram.

Orbie bygger på en anpassad version av vår exteriöra armatur Pole 80, med tillägg av dekorativa lamellskivor som ger armaturen dess globform. Den har en diameter på 900mm och formas av 10mm tjocka akrylskivor som monterats längs en rundstrålande rörformad armatur. I Åkeshovs simhall är skivorna frostade och den här lösningen kan även göras med transparenta eller färgade skivor.

I detta rum sitter även den iögonfallande fondmålningen av konstnären Lasse Andréasson kvar för att bevara gestaltningen från den klassiska 50-talsarkitekturen.

Den nya 25-metersbassängen hade extra högt ställda krav på att belysningen skulle fungera för TV-sända arrangemang, så där valdes samma Pole 80 men horisontellt monterad i dubbla rader i taket - och utan dekorativa lameller.

Vi tackar E60 Elkonsult för gott samarbete i detta projekt och för förtroendet att ta fram helt nya belysningslösningar. I vårt sortiment har vi idag många armaturer som kan anpassas med höjd korrosivitetsklass för installation i klorhaltig miljö.

 

Kategori Badhus belysning
Område/ort Bromma
Fastighetsägare Stockholms stad
Anläggning Åkeshovs sim- och idrottshall
Arkitekt Liljewall Arkitekter
Elkonsult E60 Elkonsult AB
Elinstallatör Bravida Sverige AB
Fotograf E60 Elkonsult AB
År 2018