Rondeller med lekfullt odlingstema

På uppdrag av Järfälla kommun har konstnären och landskapsarkitekten Helena Eriksson på 5LAND gjort konstnärliga utsmyckningar av tre nya rondeller. 

Helena beskriver uppdraget och gestaltningen:

"Järfälla kommun har uppfört tre rondeller utmed Växthusvägen vid Ormbacka. Vägen knyter samman Järfälla kommun med Stockholms stad. Här kommer även ett nytt bostadsområde att växa fram. Vid Ormbacka finns ett rikt kulturlandskap med fornlämningar, bebyggelse och ett äldre odlingslandskap. I området fanns billig och bördig mark så många trädgårdsmästare etablerade sig här från 1930-talet och framåt. Idag finns det bara ett trädgårdsmästeri kvar.

Områdets rika kulturlandskap har lett till att temat för gestaltningen av rondellen blev odlandet. I en rondell finns ett växthus i guldmetallic, i en annan en 4 m hög guldspade som tar ett spadtag i marken och i en tredje finns träd.

Alla tre rondellerna knyts samman av ett rött marktegel och knoppar i perforerad plåt. I knopparna finns led-slingor som skapar ett stämningsfullt sken genom mönstret i den perforerade plåten. Gestaltningen är förutom en bild av ett odlingslandskap en lek med skalor; knopparna är stora i förhållande till träden, växthuset och spaden.

Tanken med belysningen är att den ska förstärka den lekfulla effekten av de olika skalorna som möts i gestaltningen och ge trafikmiljön något vackert och välkomnade till de boende och de som passerar igenom området."

Ljuset i knopparna kommer från en flexibel LED-list som heter LED Neon. Den är avsedd för dekorativ belysning och är konstruerad för att tåla även tuffare utomhusmiljöer, med en kapsling IP68 och slagtålighet IK08. Listen avger ljus från 270° och har en böjradie på 12cm och finns med vitt ljus i 2000K-6500K samt färgat ljus i olika nyanser.

LED Neon är en lite udda fågel i vårt sortiment, men för ett projekt som detta är lösningen perfekt! Mer teknisk information hittar du här.

Tack till Helena för denna fina gestaltning!

Kategori Cirkulationsplats belysning
Område/ort Ormbacka Järfälla
Beställare Järfälla Kommun
Anläggning Växthusvägen rondeller
Elkonsult Midroc
Elinstallatör Saferoad Vägbelysning
Fotograf Iris Media, Karin Oleander
År 2017