Rondell Uppsala

Det finns många exempel på fina och annorlunda ljuslösningar just i cirkulationsplatser, och denna i Uppsala är ett av dem. Runt hela cirkulationen står små pollare som heter Ganos och lyser smalstråligt in mot dess centrum. Effekten nattetid är slående och syns på mycket långt håll.
Kategori Cirkulationsplats belysning
Område/ort Uppsala
Beställare Uppsala gatukontor
Ljusdesigner Retea
År 2004