Pumpstation P42 Havsstrand

 

Pumpstation P42 var ett av tio nominerade bidrag i årets tävlingsomgång av Svenska Ljuspriset och ett av de tre som gick till final, där det belönades med ett hedersomnämnande. Juryns motivering löd:

"Arkitekturen och ljuset förmedlar på ett mästerligt sätt en fascinerande interaktion med det kärva nordliga klimatet. Gestaltningen förvandlar en anonym infrastrukturkloss till ett vackert levande smycke.

Ljusdesignerns sätt att hitta essensen i naturens vågrörelser, som enkelt och självklart förmedlas till betraktaren, vittnar om speciell förmåga och skicklighet. Genom stort tekniskt kunnande och nytänkande görs byggnaden till ett pulserande landmärke i den industriella omgivningen."

Detta är inte den enda utmärkelsen projektet har fått - ljusdesignern Jan Forsmark på Designat Ljus och arkitekten Niklas Granljung på a och d arkitektkontor tilldelades tillsammans Årets Samhällsbyggnadspris i oktober 2018, även här med en mycket talande motivering:

"Pristagarna har omvandlat av ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement till ett skulpturalt tillskott i staden. Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar den ett nytt spännande blickfång till Luleå. Den är hållbar, beständig och nyskapande. Den fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett större publikt sammanhang."

Pumpstation P42 knyter i fasadmaterial, form och funktion an till och blir en del av tre anläggningar i en kedja av konstverk i Luleå, som börjar med The opposite sphere - "rostbollen" i folkmun - och avslutas med Porten mot havet.

Byggnaden ligger i en vik där Luleälven mynnar i havet och har av arkitekten getts det passande namnet "Havsstrand". Med byggnadens böljande skulpturala form av cortenplåt vill arkitekten gestalta vågor över en sandbotten, något Jan Forsmark har velat lyfta fram och förstärka med sin ljusdesign. Programmeringen av ljussättningen ger ett intryck av ett vågspel som böljar över fasadens cortenlameller, med mjuka kontraster mellan ljus och mörker likt vågor över en sandbotten.

På stationens tak sitter en väderstation och signalerna från denna utnyttjas i ljusgestaltningen så att vågspelet blir livligare vid kraftigare vindstyrkor och lugnare när det är vindstilla.

Till detta fantastiska projekt fick vi äran att bidra med en av våra egenproducerade armaturer, Pole 80 Focus för styrning med DMX. 

Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Luleå
Beställare Luleå kommun
Arkitekt Niklas Granljung, a och d arkitektkontor
Ljusdesigner Jan Forsmark & Robert Taavo, Designat Ljus Europa AB
Elentreprenör Generalentreprenör: NCC
Elinstallatör Eitech
Fotograf Therese Engström, Designat Ljus Europa AB
År 2018