Ljusa tunnlar och tråg i Barkarby

Som en del i arbetet att bygga ut Mälarbanan från två till fyra spår har Barkarby station byggts om, med nytt stationshus och nya tunnlar och passager.

I gestaltningsprogrammet stod att man ville ha ett släpljus utmed väggarna i vägtunneln under Frihetsvägen, kombinerat med ett uppljus mot en bearbetad yta. Tunnlarnas inre skulle betraktas son en insida i likhet med stationerna, med väggarna klädda med kakel i orange och vitt och ett ljust tak som reflekterar ljuset.

Tomas Höber på Sweco, som har ansvarat för ljusgestaltningen tillsammans med Linda Petterson, nu på Trafikverket, kommenterar att resultatet ligger väldigt nära gestaltningsprogrammet och bilden från tunneln talar ju rätt bra för sig själv.

Tomas föreslog även en ljusramp längs tråget som ansluter till tunneln och så blev det!

Projekt av det här slaget handlar mycket om ett gott samarbete mellan beställare, ljusgestaltare, entreprenör och belysningsleverantör. Ofta får vi anpassa befintliga armaturer och/eller utveckla helt nya för att kunna leverera den lösning som ger det bästa resultatet.

I projektet Barkarby anpassade vi två befintliga armaturer i vår egenproducerade serie Pole. I tunneln sitter armaturen Pole 32 infälld i ett Ø38mm rör av anodiserad aluminium, för att göra installationen mer vandaltålig än standardarmaturen som ligger i ett PC-rör. Lösningen finns nu som standard och heter då Pole 32 Safe, där placeringen av ljusutsläppen i röret går att anpassa efter projektet.

Uppljuset i taket kommer från den lite ljusstarkare armaturen Pole 50, också den integrerad i ett aluminiumrör med inbyggda drivers. Denna tunnel har även biltrafik och kräver högre ljusnivåer än en GC-tunnel, i de senare räcker Pole 32 gott och väl för uppljuset.

Pole 50 ger också nedljuset i tråget och släpljuset över tunnelns mynning.

Den tredje armaturen vi fick leverera var handledarlösningen Railer till trapporna, en väl beprövad armatur som vi har haft i sortimentet i över 10 år och levererat till en lång rad trappor över hela landet.

Ett stort tack till alla inblandade i projektet!

Kategori GC-tunnel belysning, Tunnelbelysning
Område/ort Stockholm
Anläggning Barkarby station
Ljusdesigner Sweco
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2017