Knitting House på Arkitekturmuseet

Knitting House är en tillfällig utställning som visades på Arkitekturmuseet 24 jan - 3 mars i år. Bakom projektet står arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin och The New Beauty Council.

Knitting House är en stickad version av en lägenhet med tre rum och kök på Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby. Detta konstprojekt kom till hösten 2010 då en grupp av konstnärer, arkitekter, studenter och boende i området tillsammans noggrant undersökte och med hjälp av 12 stickmaskiner skapade en reproduktion av denna för detta miljonprogramsområde typiska standardlägenhet.

Projektet syftade till att undersöka hur man kan skapa nya sammanhang där olika sociala grupper har möjlighet att mötas och diskutera frågor kopplade till bostaden, arkitektur och stadsplanering. Genom att koppla ihop textilt handarbete med arkitektur blev projektet också till ett påtagligt fysiskt verk, en gemensam publik manifestation och en plats för undersökande, spekulation, fantasi och utbyte av livserfarenheter.

Michael Hallbert LjusDesign AB har projekterat den nya ljusanläggningen till Arkitekturmuseet i Stockholm. Det är en mycket flexibel anläggning i den stora utställningssalen där alla temporära utställningar visas.

Anläggningen består av en fast del med ovanljus samt ett indirekt vitt allmänljus där alla zoner går att styra individuellt. Dessutom finns kontaktskenor över hela utställningsytan med framför allt LED-spotlights som riktas och ljusregleras inför varje ny utställning.

Den LED-spot som använts är Flux/Endo Rs-12 med 23W och 3000°K. Två olika spridningsvinklar har använts, 10° och 22°.

Kategori Museum belysning
Område/ort Stockholm
Beställare Arkitekturmuseet
Anläggning Skeppsholmen, Stockholm
Arkitekt Elin Strand Ruin och The New Beaty Council
Ljusdesigner Michael Hallbert LjusDesign AB
Fotograf Matti Östling, Arkitekturmuseet
År 2013