Hotel SAS Radisson: fasad

SAS Radisson i Örebro renoverades under 2001 och fick bland annat mycket nya belysningslösningar. Till belysning av fasaden har Flux levererat armaturer från fyra olika leverantörer.
Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Örebro
Beställare Asplunds Fastigheter
Anläggning Hörnet Kungsgatan - Nygatan Örebro
Arkitekt Lennart C Arkitektkontor, Örebro
Ljusdesigner Lennart C
Elinstallatör Örebro Electrotel
År 2001