Hallonbergen

Hallonbergen är ett av bostadsområdena inom miljonprogrammet och nyligen fick stora delar av området en rejäl ansiktslyftning. Belysning brukar kunna tillföra mycket i sådana sammanhang och så även i det här fallet! Från Flux kommer ett flertal olika armaturer.
Kategori Bostadsområde belysning
Område/ort Stockholm
Anläggning Hallongbergen C
Ljusdesigner Hallbert Ljusdesign
Elinstallatör Bravida
Fotograf Luc Pagès
År 2006