En lysande bro över Indalsälven

Indalsälven är en av Sveriges mest vattenrika älvar och den sträcker sig hela 43 mil från Jämtlandsfjällen ner till Bottenhavet. Den har såklart en lång rad broar och ett nytt tillskott är den som bär väg 796 mellan Södra Söre och Lit, ett par mil norr om Östersund.

Litsbron ersätter en gammal bro från år 1890 och är en viktig länk mellan de båda samhällena. Projektet inleddes i Peabs regi sommaren 2017 och tre år senare stod bron färdig.

Vägverket ville ha en belysning av brons bärverk och ett av kriterierna var en låg effekt för att hålla kostnaden nere. Uppdraget gick till Johnssons El som anlitade Sweco för projektering av bygghandling och ljusdesign. Efter ett antal belysningsberäkningar och provinstallationer föll deras val på vår egenproducerade armatur Pole 50 LineOptic.

För detta projekt specialanpassade vi armaturen, som i standardutförande har ett kontinuerligt ljus med omkring 3000lm per löpmeter. Till Litsbron är det istället 1,5 meters cc mellan ledmodulerna och de sitter monterade i armaturer som är fyra meter långa. Varje sådan armatur drar bara omkring 5W och ger 525lm. En driver är integrerad i varje armatur, vilket är en stor fördel i denna typ av installation.

Raden med armaturer sitter monterad 1,3 meter ut från bärverkets sida och på avstånd ger den lösningen ett helt jämnt fördelat ljus.

Optiken i armaturerna kallar vi LineOptic och till Litsbron valdes 60° spridningsvinkel med 3000K. Samma typ av linjär optik finns i vinklarna 15, 30, 90° också, samt en asymmetrisk lins.

Detta är ett bra exempel på hur vi med armaturserien Pole kan lösa komplicerade belysningsprojekt, Pole-familjen är som en hel verktygslåda med olika dimensioner, längder, output, spridningsvinklar, färgtemperaturer och styrningsmöjligheter.

Om du vill veta mer är det främst Mats som ansvarar för den här typen av projekt, han vägleder gärna till rätt armaturval!

Tack till Sweco, Peab, Johnssons El och Vägverket för ett gott samarbete med Litsbron!

 

Kategori Brobelysning
Område/ort Lit
Beställare Vägverket
Anläggning Litsbron över Indalsälven
Ljusdesigner Sweco
Elinstallatör Johnssons El
Fotograf Johan Marklund
År 2021