Effektfull fasadbelysning i Fredriksdal

Närmast Hammarby Allé ligger byggnaderna Båghuset och Pelarhuset, som tillsammans gränsar av hela området mot trafikmiljön.

Pelarhuset är upplyft på höga pelare närmast kajen för att skapa siktlinjer och ett öppet intryck. På väggen längst in är fasaden täckt av en perforerad plåt, belyst från insidan av Flux exteriöra armatur Pole 80 focus. Armaturerna är installerade som en ram runt hela väggpartiet, placerade mellan fasaden och plåten och har 60° optik för att ge en jämn belysning över hela ytan.

Kraftfull armatur för fasadbelysning

Pole 80 focus är vårt nya exteriöra kraftpaket för släpljus av fasader och väggar, med brinntid 50.000h (L80B10), CRI min 90 och många standardlänger att välja mellan, samt flera olika optiker. Den är inte publicerad på hemsidan ännu men finns i produktion, se gärna produktbladet för ytterligare teknisk information!

Vi har fått leverera belysning även till andra delar av det här stora projektet, bland annat linjära exteriöra armaturer monterade under sittbänkarna på en av innergårdarna.

Det är många aktörer som har medverkat till utformning och gestaltning av projektets olika hus och gårdar: ÅWL Arkitekter, Kjellander + Sjöberg, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Topia Landskapsarkitekter, Nivå Landskapsarkitektur, Ljusarkitektur och Tyréns.

Ansvariga för  ljusgestaltningen av just fasaden som våra armaturer belyser var Rejlers.

 

Kategori Bostadsområde belysning, Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Stockholm
Beställare Skanska
Anläggning Fredriksdal
Arkitekt se texten!
Ljusdesigner Rejlers m fl
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2018