Carlaporten i nytt ljus med filmisk gestaltning

Så skapades en trygg känsla med konst & belysning i gångtunneln

Gångtunneln som förbinder gågatan via Carlavägen med stationsområdet i Ludvika bestod tidigare av grå betong och mörker och var den plats som främst pekades ut som otrygg av boende i området enligt enkäter och stadsvandringar. 

Kommunen tog in förslag på en ny konstnärlig gestaltning under år 2022 och uppdraget gick till konstnären Backa Carin Ivarsdotter. En jämförelse av bilderna före och efter genomförandet tycker vi visar på vilken effekt färg och exteriör belysning kan ge för att skapa en mer välkomnande och trygg känsla.

Marvelinspirerad gestaltning med konst & tunnelbelysning

I Backa Carins vinnande skissförslag "Synergier" finns bland annat dessa tankar:

”Synergier” är konst för vad jag ser som ”porten till Ludvika”. Den plats som väldigt många måste passera för att ta sig in i stadens hjärta. Vem vill gå genom en mörk lång tunnel för att ta sig till och från skolan?

”Synergier” förvandlar tunneln till en plats flödande av färg, ljus och energi. Transformatorn var en av de första saker jag la märke till när jag klev av tåget. Den väckte en stor nyfikenhet hos mig. Vad var detta! Den kändes som en skulptur hämtad från ett Marvel-äventyr och var spännande, snygg och kraftfull.

Estetiken från seriernas värld löper genom hela gestaltningen, med tydliga uttryck skapade av pixliga symboler byggda av kakelbitar. Med sig i designprocessen hade Backa Carin en grupp elever från VBU Högbergsskolan, som bistod med inspiration till de olika symbolerna.

Ludvika kommun är beställare av konstgestaltningen och konstprojektledare var My Draiby-Fredberg på ArtPlatform AB.

Belysning av tunnel med släpljus

Daniel Haglund på Sweco i Falun var ansvarig belysningskonsult för projektet och valde att använda sig av belysning från Flux AB för att omvandla gångtunneln till en tryggare plats. Vår egenproducerade och svensktillverkade armatur Pole 50 LineOptic blev det slutgiltiga valet då den är anpassad för att bland annat belysa fasadpartier och för belysning av gångtunnel. 

Med 3000K och 30° optik ger tunnelbelysningen ett jämnt släpljus över konstverken på väggarna samtidigt som reflektionen från väggarna ger en god och bländfri belysning av gångytan. Med armaturerna lyckades vi dessutom belysa större delar av tunneln än tidigare så att de som passerar slipper gå i mörker. 

Armaturerna är rampade med genomgående överkoppling för att underlätta installationen och de är monterade med vårt standardfäste. För installationen stod Vattenfall Services Nordic AB i Ludvika.

En annan fin detalj i gestaltningen framgår av dagsljusbilden där man ser hur ljusreflektionerna från väggpartierna med speglar leder in solljuset i tunneln och ger den värme och liv.

Vi är glada att få ha medverkat till denna fina lösning, som på ett slående sätt har lyft en sliten, grå och otrevlig GC-tunnel i Ludvika till en trygg passage med starka färger, tunnelbelysning och en symbolik som ger energi och kraft.

Tack till alla medverkande!

Kontakta oss på Flux för projekt med offentlig belysning 

Vill du också skapa en tryggare tunnel eller ge ljus åt andra områden med offentlig belysning? Vi hjälper dig med val av belysning utifrån dina behov och kan dessutom hjälpa till med rådgivning. Med lång erfarenhet i branschen hjälper vi till med såväl stora som små projekt. Kontakta oss här.

 

Kategori GC-tunnel belysning, Gångväg / GC-belysning, Tunnelbelysning
Område/ort Ludvika
Beställare Ludvika kommun
Anläggning Carlaporten GC-tunnel
Ljusdesigner Sweco
Elentreprenör Vattenfall
Fotograf Daniel Haglund och Backa Carin Ivarsdotter
År 2023