Carlaporten i nytt ljus med filmisk gestaltning

Från grå betong och mörker

Gångtunneln som förbinder gågatan via Carlavägen med stationsområdet var tidigare den plats i Ludvika som främst pekades ut som otrygg av boende i stadsvandringar och enkäter.

Kommunen tog in förslag på en ny konstnärlig gestaltning under år 2022 och uppdraget gick till konstnären Backa Carin Ivarsdotter. En jämförelse av bilderna före och efter genomförandet tycker vi ger ett klart svar på frågan i rubriken - JA!

Konstnärlig gestaltning inspirerad av Marvel

I Backa Carins vinnande skissförslag "Synergier" finns bland annat dessa tankar:

”Synergier” är konst för vad jag ser som ”porten till Ludvika”. Den plats som väldigt många måste passera för att ta sig in i stadens hjärta. Vem vill gå genom en mörk lång tunnel för att ta sig till och från skolan?

”Synergier” förvandlar tunneln till en plats flödande av färg, ljus och energi. Transformatorn var en av de första saker jag la märke till när jag klev av tåget. Den väckte en stor nyfikenhet hos mig. Vad var detta! Den kändes som en skulptur hämtad från ett Marvel-äventyr och var spännande, snygg och kraftfull.

Estetiken från seriernas värld löper genom hela gestaltningen, med tydliga uttryck skapade av pixliga symboler byggda av kakelbitar. Med sig i designprocessen hade Backa Carin en grupp elever från VBU Högbergsskolan, som bistod med inspiration till de olika symbolerna.

Ludvika kommun är beställare av konstgestaltningen och konstprojektledare var My Draiby-Fredberg på ArtPlatform AB.

Belysningslösningen

Ansvarig belysningskonsult för projektet var Daniel Haglund på Sweco i Falun. Han valde att använda vår egenproducerade Pole 50 LineOptic med 3000K och 30° optik, som lägger ett jämnt släpljus över konstverken på väggarna. Samtidigt ger reflektionen från väggarna en god och bländfri belysning av gångytan.

Armaturerna är rampade med genomgående överkoppling för att underlätta installationen och de är monterade med vårt standardfäste. För installationen stod Vattenfall Services Nordic AB i Ludvika.

En annan fin detalj i gestaltningen framgår av dagsljusbilden, där man ser hur ljusreflektionerna från väggpartierna med speglar leder in solljuset i tunneln och ger den värme och liv.

Vi är glada att få ha medverkat till denna fina lösning, som på ett slående sätt har lyft en sliten, grå och otrevlig GC-tunnel till en trygg passage med starka färger och en symbolik som ger energi och kraft.

Tack till alla medverkande!

 

Kategori GC-tunnel belysning, Gångväg / GC-belysning, Tunnelbelysning
Område/ort Ludvika
Beställare Ludvika kommun
Anläggning Carlaporten GC-tunnel
Ljusdesigner Sweco
Elentreprenör Vattenfall
Fotograf Daniel Haglund och Backa Carin Ivarsdotter
År 2023