Astra Zeneca

I januari 2008 invigdes Astras nya lokaler i Snäckviken strax utanför Södertälje. Genom byggnaden löper en ljusgård där man har åstadkommit en speciell ljusgestaltning med relativt enkla grepp. Grundtanken bakom ljusgestaltningen var att skapa en positiv upplevelse av ljusgården, även om förutsättningarna var begränsade i form av att ljusgården är både smal, lång och hög. Risken är stor att den då upplevs som mörk och tråkig. Kontorsplan och konferensrum vetter mot ljusgården och det ställer krav på en viss ljusnivå. Temat/ konceptet har utgjorts av horisontella och vertikala lysande linjer i form av lysrörsarmaturer, för att åstadkomma en stringens i inredningen. Viktigt var även att få ner skalan på ljuset, eftersom ljusgården används både till fika, umgänge och föreläsningar. Den armatur som ger de horisontella linjerna är vitanodiserade lysrörsprofilen Rektor, från Flux egen produktion.

Kategori Kontorsbelysning
Område/ort Södertälje
Beställare Astra Zeneca
Anläggning Astra B230 Snäckviken, Ljusgården Södertälje
Arkitekt Lomar
Ljusdesigner Light Support
Elkonsult Energo Retea
Fotograf Åke E:son Lindman
År 2008