Älvsjö Resecentrum

Det är alltid något visst med ett projekt som har en helt kundanpassad och specialbyggd belysningslösning. I synnerhet om det är en armatur som är lite större och som tar plats i miljön.

Ett bra exempel är Älvsjö Resecentrum, där första etappen invigdes hösten 2012. I den här etappen ingår Stockholms första cykelparkeringshus samt entré och vänthallar.

Älvsjö centrum är Sveriges femte mest trafikerade station med över en miljon resenärer per år. Syftet med förnyelsen har varit att skapa en ny front för Stockholmsmässan med vänthall för resenärer till pendeltåg – samt framtida tvärbana – och cykelparkeringshus för cykelpendlare.

Smidiga ramper för infart och utfart underlättar för alla cyklister och garaget har plats för inte mindre än 500 cyklar.

Byggnadens fasad är helt i glas, i delvis olika nyanser av grönt, vilket ger ett stort ljusinsläpp som skapar en luftig och ljus atmosfär. En hiss finns som även ska kunna transportera cyklar mellan våningsplanen och det finns trapphus och rulltrappor som förbinder trafikanterna mellan buss- och pendeltågstrafiken. En ny uppvärmd vänthall ligger i direkt anslutning till busshållplatserna.

Samtidigt som Älvsjö Resecentrum utvecklas för att möta pendlare förändras hela närområdet. Alldeles intill stationen byggs totalt ca 300 lägenheter och med det nyanlagda torget kommer Älvsjö att bli en helt ny mötesplats med livfulla boendekvarter, butiker och mötesplatser. Tillsammans med gångbroarna blir Älvsjö Resecentrum en viktig länk för alla som rör sig inom stationsområdet, från spåren via vänthall till parkering och intilliggande bostäder och torg.

Michael Hallbert – LjusDesign AB står bakom ljussättningen av Älvsjö Resecentrum och han kommenterar de armaturer som specialritades till entréhallen och som har tillverkats av Flux så här:

Entréhallen inryms i den höga glasbyggnad som angränsar till det torg som håller på att växa fram. Man möts av trapphus med rulltrappor och hiss i det rum som leder en vidare mot pendeltågen. Det är ett högt rum – 12 meter – och två av väggarna utgörs av glas. På den tredje, stora vita, väggytan kommer så småningom ett konstverk i rostfritt stål att monteras upp.

Den stora takhöjden krävde stora armaturer som är anpassade till rummets volym. De första skisserna tog jag fram tidigt i projektet för snart fyra år sedan, men de har färdigutvecklats under 2012 tillsammans med konstruktören David Andersson på Flux.

De tre armaturerna har en diameter på 80 cm och är drygt 3 meter höga. De är uppdelade i sektioner som är vridna mot varandra. Höljet består av valsad akryl och aluminium. Några av akrylskivorna har orange färg för att kontrastera mot de gröna glaspartierna. Framöver kommer även torget att få lysande bänkar i samma orangea färgton.

Armaturerna är bestyckade med stående lysrörsarmaturer samt en downlight med metallhalogen i botten för att lysa upp området framför trapporna. Det var också stora krav på enkel drifthållning så varje armatur är monterad på en punkthiss. Med hjälp av en fjärrkontroll kan de hissas ned till golvnivå för underhåll.

Hela projektet med ett nytt centrum och torg beräknas vara klart hösten 2014.


Utöver dessa specialarmaturer har Flux levererat ledstångsbelysningen till trapporna från marknivån och den armaturen heter Railer.
Kategori Tågstationsbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Exploateringskontoret i Stockholm, Mats Rådberg
Anläggning Älvsjö
Arkitekt Rundquist Arkitekter, Lars Ancker
Ljusdesigner Michael Hallbert LjusDesign AB
Elkonsult Grontmij AB, Leif Ljungmark
Fotograf Thomas Wingstedt och Olof Thiel
År 2012