Allt ljus på Lilla Lidingöbron!

Våren 2019 inleddes projektet Lilla Lidingöbron för vår del, när BLACK Ljusdesign undrade om vi var intresserade av att lämna ett förslag på både belysningsstolpar och kontaktledningsstolpar för spårvägen till den nya bron. Det var vi!

Från designkoncept till färdig lösning

Med utgångspunkt från den grunddesign som var framtagen av brittiska Knight Architects tog vi tillsammans med Black Ljusdesign och våra leverantörer Tehomet och Eclatec fram en lösning, som efter en rad revideringar slutligen godkändes av både arkitekten, ljusdesignern och vår kund, byggentreprenören Implenia.

En målsättning för Knight Architects var att uppnå en design som både harmonierar med den närliggande bilbron och samtidigt lättar upp det potentiellt monotona intrycket som gående och cyklister annars kunde få av den 750 meter långa bron.

Lysande toppar

Ett viktigt designelement var lysande stolptoppar för att skapa en unik identitet och göra bron till ett landmärke. Efter att ha utvärderat både koniska toppar och olika innerbelysta modeller föll valet slutligen på en lösning framtagen av Black Ljusdesign. Det är en enkel och effektfull förlängning av stolparna med en två meter hög cylinder av opal PC, med diameter 200mm.

Stolptoppen tillverkades också av Tehomet och är bestyckad med en projektanpassad Pole-armatur med dubbelriktade ledmoduler för att skapa ett homogent ljus, möjligt att kontrollera via Casambi.

EN grundstolpe för alla funktioner

Det finns tre modeller av koniska stålstolpar utmed bron, samtliga lackerade i ljusgrått och med höjd 7800mm, Ø342mm i foten och Ø210mm i toppen för att ge ett uniformt intryck. En modell bär endast belysning, en bär endast kontaktledning och en bär båda funktionerna. Det krävs grundliga lastberäkningar för stolpar med sådan multifunktionalitet och dessa stod Tehomets experter för.

Vinsten med den här typen av lösning är det enhetliga intrycket och att installationen inte upplevs som en hel skog av stolpar - plus såklart att det är mycket kostnadseffektivt.

Funktionell belysning

Monterad på smäckra grafitgrå armar ger gatuarmaturen Moana funktionell belysning åt hela bron, levererad i specialutförande från Eclatec för att kunna motstå väder och vind på denna utsatta position.

Utmed hela bron löper en vacker handledare i accoyaträ och i denna finns en integrerad belysning för att lägga ett släpljus över gångbanan. Den infällda armaturen är vår egentillverkade Line safe micro (hette tidigare 4Twenty safe), levererad som systemlösning med snabbkopplingar och anpassad infästning.

Vikten av ett gott samarbete

Genom hela projektet har vi haft täta avstämningar med Implenia som har byggt hela bron på uppdrag av Lidingö stad. Vi har tittat på prototyper, gjort provbelysningar, granskat ritningar, utvärderat kvalitetsdokument och haft en rad både fysiska och digitala möten. Vi har också haft dialog med underkonsulten på WSP, det har varit många tekniska och konstruktionsmässiga detaljer att lösa tillsammans.

Vi vill tacka alla inblandade så mycket för det goda samarbetet och för det stora förtroendet vi fick som totalleverantör av belysningslösningar och stolpar till denna vackra nya bro, TACK!

 

Kategori Belysningsstolpe stål, Brobelysning, Gångväg / GC-belysning, Handledarbelysning
Område/ort Lidingö / Stockholm
Beställare Lidingö stad / Implenia
Anläggning Lilla Lidingöbron
Arkitekt Knight Architects
Ljusdesigner Black Ljusdesign
Elkonsult WSP
Fotograf Lasse Olsson Photo
År 2023