Vår första CO2 emissionsrapport är klar!

Som svensk producent har vi den stora fördelen att vi kan ha full kontroll över och kunskap om vilka material som ingår i våra armaturer. Nu lanserar vi vår nya miljövarudeklaration med information om CO2-emissioner.

Hållbara val

Idag pratar alla om hållbarhet, cirkularitet, klimatpåverkan, innovativa material och återvinning. Vägvalen är många och inget företag kan investera i alla tänkbara åtgärder samtidigt, man måste prioritera.

Så här tänker vi

På Flux har vi sedan länge fokuserat på en hög produktkvalitet och vi granskar alla tilltänkta leverantörer mycket noga gällande allt från certifieringar till ingående komponenter. Därför har vi genom åren kunnat få så många av våra armaturer bedömda av BVB och SundaHus.

Vi väger och dokumenterar varje komponent som vi använder i vår egen tillverkning och har nu tagit fram en kalkylmodell som visar innehållet i en enskild armatur, samt vilka emissioner dessa ger upphov till. Uppgifterna som kalkylen baseras på kommer från våra egna leverantörer, alltså så nära verkligheten man kan komma.

Miljödeklarationer med CO2-rapport

Den första rapporten är nu klar och vi valde att börja med vår nya kontorsarmatur Clever CO2. I denna miljövarudeklaration ingår data om emissionerna på ett sätt som ska göra det lätt att föra över uppgifterna till ett helt projekt som ska emissionsberäknas.

Clever CO2 är det första resultatet av vårt sökande efter nya hållbara material att basera armaturlösningar på. Den har ett chassi av PET-flaskor och återvunna textilier, som är helt återvinningsbart igen och som har en rad andra positiva egenskaper utöver miljöaspekten.

Resultatet och hur det kan tolkas

Det finns idag ett antal standarder för hur en komplett EPD ska tas fram, men det arbetet är komplext och mycket kostsamt. Vi vill komma igång och kunna bidra med relevant information till våra kunder och har därför valt att som en start fokusera på det vi anser vara mest väsentligt att redovisa, nämligen emissionerna för tillverkningen av ingående material, modul A1.

Vår Clever CO2 avger totalt 14,4 kg CO2 och de få rapporter vi har hittat för armaturer med motsvarande funktion och för montering i systemundertak anger från omkring 30 kg CO2 och uppåt, alltså minst dubbelt så hög emission (för A1). Vi tar mycket gärna emot mer information om jämförande rapporter, det är bra om vi i belysningsbranschen kan hjälpas åt att förbättra våra produkter och gemensamt arbeta för att sänka emissionerna.

Värt att notera: den komponent som relativt sett ger det i särklass högsta emissionsvärdet i vår mätning är leddrivaren - som kommer från en ledande kvalitetsproducent inom EU. Den står för 7% av vikten och genererar hela 35% av CO2-emissionen. Här har vi alltså ett produktområde med stor förbättringspotential.

Kontakt för hållbarhetsfrågor

Om du vill veta mer om vårt miljöarbete eller önskar en miljövarudeklaration som inkluderar emissionsuppgifter för någon annan av våra egenproducerade armaturer, kontakta Mia!