Södra Länken

Stockholms nya trafiktunnel, som det redan skrivits många spaltmeter om!

Stockholms nya trafiktunnel, som det redan skrivits många spaltmeter om!

Flux levererade fyra olika armaturer till tunneln och allihop finns faktiskt med på bilden:

LED-armaturen Noctis ger ett dekorativt ljus på väggen, på dörrkarmen över alla nödutgångar sitter Flux-flaskan, under den en nödljusarmatur kallad NTL och utmed tunnelväggarna sitter Phenix som nödbelysning.