Nu klimatinvesterar vi för våra trästolpar!

En belysningsstolpe av trä genererar mindre än hälften så mycket koldioxid som en stålstolpe, så den är i grunden ett smart miljöval. Nu tar vi det ett steg längre!

Vi planterar nya träd

Det finns en naturlig och självklar koppling i att klimatkompensera för en trästolpe genom att plantera nya träd och från och med hösten 2022 gör vi det på Flux!

För varje trästolpe vi levererar i Sverige planterar vi i samarbete med företaget Plantmore FEM nya träd. Planteringarna utförs i Baltikum av utbildad skogsvårdare och vi har full insyn i arbetet - vi kommer till och med att kunna se våra träd växa upp via Plantmores drönarfilmer.

Andra positiva egenskaper

För att producera en fem meter hög trästolpe behöver Tehomet använda två medelstora tallar. Tehomet klimatinvesterar själva sedan många år genom att bidra till nya planteringar och de ingår i Valmontkoncernens projekt ZEP - Zero Emission Poles. Och givetvis kommer träden från PEFC-certifierade skogar.

Allt spill från produktionen av trästolparna utnyttjas för uppvärmning av fabriken och överskottet går vidare till de omkringliggande företag och bostadområden som har fjärrvärme.

Tehomets EPD-rapport visar att en trästolpe som är över 4-5m hög har ett negativt värde för A1 (råvaruförsörjningen) eftersom man tar hänsyn till all CO2 som träden binder under uppväxten.

Frakten av stolpar och fundament går via Ahola och vi har som standard valt deras Green Kilometers, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90%.

I princip innebär därför vårt nya initiativ att vi "överinvesterar" för de utsläpp som en trästolpe genererar!

Enkel lösning

Du som beställare eller föreskrivare behöver inte göra något annorlunda än tidigare, vi står för hela lösningen. Genom att välja en trästolpe från oss bidrar du på ett enkelt sätt till att minska projektets klimatavtryck!

Om du har frågor eller funderingar hjälper Mia gärna till!