Information om vår status med anledning av Coronaviruset

Detta är en lägesrapport som uppdateras löpande i takt med att vi får information från våra underleverantörer och speditörer. Senast uppdaterad 2021-07-15.

Allmän information

Här rapporterar vi löpande om vad som händer hos oss på Flux AB under pandemin och hur vi anpassar vår verksamhet till rådande förhållanden.

Vi följer för egen del rekommendationer från myndigheterna och från Teknikföretagen och vår verksamhet har så här långt kunnat fortlöpa nästan som vanligt. Den största förändringen är att vi har tvingats ställa in alla personliga kundbesök och de flesta projektmöten och nu istället genomför våra möten och nyhetspresentationer från vår filmstudio.

Nulägesrapport juli 2021

Presentationer och möten

Vi byggde en inspelningsstudio i våra lokaler under förra sommaren för att istället kunna erbjuda våra kunder digitala möten och nyhetspresentationer med så hög kvalitet som möjligt. Detta har varit mycket uppskattat och vi har under våren genomfört över 150 presentationer i det formatet. Trenden med digitala möten tror vi kommer att bestå och vara ett bra mötesalternativ även efter att Corona-restriktionerna har upphört, så investeringen i en riktig studio kommer vi att ha glädje av också i framtiden.

Leveranser

Just nu upplever belysningsbranschen och många andra teknikbranscher en rad negativa effekter av pandemin:

- Råvarumarknaden är fortsatt mycket ansträngd och framför allt stålpriset har rusat uppåt, ökningen är drygt 100% sedan förra sommaren. Stålbristen gör att det under sommaren ibland har varit svårt att hitta rätt råvara, oavsett priset. Vi rekommenderar därför alla som har stolpprojekt att göra beställningar i god tid.

- Bristen på råvaror leder till brist på komponenter, detta gäller i princip alla komponenter som berör oss som armaturproducent; stål, aluminium, plast, drivers och halvledare till LED-korten.

- Pandemin har lett till ändrade konsumtionsmönster, till exempel har producenter av mobiltelefoner och bildskärmar kraftigt ökat sina inköp av halvledare.

- Det har skett en omläggning av produktion från Kina/Asien till Europa för att förkorta leveranstiderna, vilket har medfört en kapacitetsbrist inom EU.

- Det råder en internationell brist på fraktcontainrar, vilket orsakar problem och förseningar i alla transportled.

Lösningar

På Flux har vi ökat våra säkerhetslager på våra vanligaste komponenter för att förebygga alltför omfattande leveransförseningar. Vi följer också upp större offerter som vi vet ligger i närtid att beställas.

Vi rekommenderar just nu alla våra kunder att om möjligt tidigarelägga sina beställningar, så att vi gemensamt kan arbeta för att undvika försenade leveranser till projekten.

Framtiden

Det går ännu inte att sia om hur lång tid återhämtningen kommer att ta, vi kan bara hoppas på det bästa för vår bransch som helhet, den är nära kopplad till byggbranschen som är en av landets starkaste motorer och som erbjuder många arbetstillfällen.

För belysningsbranschen tror vi att stålbadet kommer under 2021-22, när effekterna av inställda och fördröjda byggstarter börjar slå igenom.

För Flux ser läget så här långt mycket stabilt ut och det är vi ödmjukt tacksamma för varje dag. Vi ökade omsättningen med 24% under år 2020 och den positiva trenden håller i sig även i år, framför allt inom sektorerna infrastruktur och exteriöra lösningar.

Den här sidan uppdateras löpande, så titta gärna in ibland för en statusrapport!