Information om vår status med anledning av Coronaviruset

Detta är en lägesrapport som uppdateras löpande i takt med att vi får information från våra underleverantörer och speditörer. Senast uppdaterad 200409.

Allmän information

Det cirkulerar stora mängder information idag och vi vill helt kort rapportera om vad som händer hos oss på Flux AB.

Vi följer för egen del rekommendationer från myndigheterna och från Teknikföretagen och vår verksamhet fortlöper som vanligt tills något annat meddelas. Vi undviker onödiga personliga kontakter och har ställt in den närmaste tidens planerade kundbesök.

För våra inleveranser av elkomponenter ser vi nu mindre förseningar från några håll, som resultat av det ansträngda läget inom transportsektorn. Vi har även blivit aviserade om mindre och tillfälliga prishöjningar orsakade av den minskade produktionskapaciteten i fabrikerna.

Våra importerade varumärken kommer från olika länder i Europa och där har man valt lite skilda sätt att hantera situationen. De allra flesta av våra leverantörer meddelar att supporten, produktionen och leveranserna fortlöper som vanligt, även om landets gränser i vissa fall har stängts för personresor.

Nulägesrapport

I nuläget har två av våra leverantörer sina fabriker nedstängda, franska Eclatec och spanska Rovasi. Båda anger att de planerar öppna produktionen igen den 15 april och supporten fungerar under tiden i princip som normalt, men med lite längre svarstider.

För transporter gäller att FedEx generellt sett har 1-3 dagars förlängd frakttid över hela världen, vilket är ett direkt resultat av den kraftigt reducerade flygtrafiken. Frakter från Kina till Europa begränsades redan den 19/3 till 100 kg per avsändare och dag och den 8/4 sänktes gränsen till 50 kg. Detta kommer att drabba belysningsbranschen hårt med tanke på att en stor andel av elektronikkomponenterna produceras i Asien, liksom många av de armaturer som avsätts i Europa.

Våra sändningar rör fortfarande på sig och kommer in till oss, men med en fördröjning som gör att det är svårt att ange exakta utleveransdagar.

Läs gärna FedEx egen information också, redovisad land för land: FedEx Covid Centre update

Vi informerar omgående de kunder och projekt som eventuellt drabbas av försenade leveranser och vi gör självklart allt vi kan för att hålla ner leveranstiderna, oavsett om det rör lösningar från vår egen fabrik eller från någon av våra underleverantörer.