Information om vår status med anledning av Coronaviruset

Detta är en lägesrapport som uppdateras löpande i takt med att vi får information från våra underleverantörer och speditörer. Senast uppdaterad 2020-11-09.

Allmän information

Här rapporterar vi löpande om vad som händer hos oss på Flux AB och hur anpassar vår verksamhet till rådande förhållanden.

Vi följer för egen del rekommendationer från myndigheterna och från Teknikföretagen och vår verksamhet har kunnat fortlöpa nästan som vanligt under hela året. Den största förändringen är att vi har tvingats ställa in alla personliga kundbesök och de flesta projektmöten.

Nulägesrapport

Vi har byggt en inspelningsstudio i våra lokaler för att istället kunna erbjuda våra kunder digitala möten och nyhetspresentationer med så hög kvalitet som möjligt - trenden med digitala möten tror vi kommer att bestå och vara ett bra mötesalternativ även efter att Corona-restriktionerna har upphört.

För våra inleveranser av elkomponenter såg vi under våren mindre förseningar från några håll, främst som resultat av det ansträngda läget inom transportsektorn. Under början av hösten normaliserades situationen igen, men från oktober har smittspridningen ökat i hela Europa och vi befarar att framför allt transporterna kan påverkas negativt av detta.

FedEx egen information uppdateras dagligen, redovisad land för land: FedEx Covid Centre update

Våra importerade varumärken kommer från olika länder i Europa och i vissa av dem har man återigen infört restriktioner och nedstängningar av olika typer av verksamhet, men hittills har ingen myndighet aviserat att landets industrier ska stänga ner.

Tankar om den närmaste framtiden

Många företag i vår bransch har drabbats hårt av Coronaepidemin, med följder som permitteringar och omallokeringar av arbetsplatser.

Det går ännu inte att sia om hur lång tid återhämtningen kommer att ta eller om vilka företag som kanske inte kan komma tillbaka alls. Vi kan bara hoppas på det bästa för vår bransch som helhet, den är nära kopplad till byggbranschen som är en av landets starkaste motorer och som erbjuder många arbetstillfällen.

Troligen kommer belysningsbranschens stålbad först under 2021, när effekterna av inställda och fördröjda byggstarter börjar slå igenom.

För Flux ser läget så här långt mycket stabilt ut och det är vi ödmjukt tacksamma för varje dag. Omsättningen har ökat stadigt under hela våren och nya projekt strömmar in varje vecka. Vi har noterat en minskning av projekt inom kontor och hospitality och en samtidig ökning av projekt inom infrastruktur och exteriöra lösningar, så den totala volymen är konstant.

Den här sidan uppdateras löpande, så titta gärna in ibland för en statusrapport!