Information om vår status med anledning av Coronaviruset

Detta är en lägesrapport som uppdateras löpande i takt med att vi får information från våra underleverantörer och speditörer. Senast uppdaterad 200508.

Allmän information

Det cirkulerar stora mängder information idag och vi vill helt kort rapportera om vad som händer hos oss på Flux AB.

Vi följer för egen del rekommendationer från myndigheterna och från Teknikföretagen och vår verksamhet fortlöper som vanligt tills något annat meddelas. Vi undviker onödiga personliga kontakter och har ställt in den närmaste tidens planerade kundbesök.

För våra inleveranser av elkomponenter ser vi mindre förseningar från några håll, främst som resultat av det ansträngda läget inom transportsektorn. Vi har även blivit aviserade om mindre och tillfälliga prishöjningar orsakade av den minskade produktionskapaciteten i fabrikerna.

Våra importerade varumärken kommer från olika länder i Europa och där har man valt lite skilda sätt att hantera situationen, men vi har inte fått någon information som ger oss anledning att känna någon oro för deras fortsatta verksamheter eller för deras åtaganden mot oss och våra kunder.

Nulägesrapport

Från och med maj månad rapporterar samtliga av de europeiska varumärken vi representerar att deras produktion har återgått till normal kapacitet. De har naturligtvis en backlog av beställningar som inkommit under den tid verksamheten har varit stängd, men nu börjar leveransbeskeden att komma in till oss och vi kan uppdatera med ny information till våra kunder.

För transporter gäller fortsatta begränsningar i tjänsterna, med kraftigt fördröjda och fördyrade frakter som resultat. Frakter från Kina till Europa begränsades redan den 19/3 till 100 kg per avsändare och dag. Detta drabbar belysningsbranschen hårt med tanke på att en stor andel av elektronikkomponenterna produceras i Asien, liksom många av de armaturer som avsätts i Europa.

Våra sändningar rör på sig och kommer löpande in till oss, men med en fördröjning som gör att det är svårt att ange exakta utleveransdagar.

Läs gärna FedEx egen information också, redovisad land för land: FedEx Covid Centre update

Vi informerar omgående de kunder och projekt som eventuellt drabbas av försenade leveranser och vi gör självklart allt vi kan för att hålla ner leveranstiderna, oavsett om det rör lösningar från vår egen fabrik eller från någon av våra underleverantörer.