Information om vår status med anledning av Coronaviruset

Detta är en lägesrapport som uppdateras löpande i takt med att vi får information från våra underleverantörer och speditörer. Senast uppdaterad 2020-08-26.

Allmän information

Här rapporterar vi löpande om vad som händer hos oss på Flux AB och hur anpassar vår verksamhet till rådande förhållanden.

Vi följer för egen del rekommendationer från myndigheterna och från Teknikföretagen och vår verksamhet har kunnat fortlöpa nästan som vanligt under hela våren. Den största förändringen är att vi har tvingats ställa in alla personliga kundbesök och de flesta projektmöten.

Just nu färdigställer vi en inspelningsstudio i våra lokaler för att istället kunna erbjuda våra kunder digitala möten och nyhetspresentationer med så hög kvalitet som möjligt - trenden med digitala möten tror vi kommer att bestå och vara ett bra mötesalternativ även efter att Corona-restriktionerna har upphört.

För våra inleveranser av elkomponenter har vi under våren sett mindre förseningar från några håll, främst som resultat av det ansträngda läget inom transportsektorn. Vi har även blivit aviserade om mindre och tillfälliga prishöjningar orsakade av den minskade produktionskapaciteten i fabrikerna.

Våra importerade varumärken kommer från olika länder i Europa och där har man valt lite skilda sätt att hantera situationen, men vi har inte fått någon information som ger oss anledning att känna någon oro för deras fortsatta verksamheter eller för deras åtaganden mot oss och våra kunder.

Nulägesrapport

Sedan slutet av maj löper verksamheten på ungefär som vanligt hos våra underleverantörer. Vi ser fortfarande en viss fördröjning av leveranserna eftersom många företag släpar efter från den tid de har haft stängt, men supporten är fullt funktionell.

Frakterna är fortfarande en trång sektor och så kommer det att förbli tills personflygtrafiken kommer igång igen. Även marktransporterna tar längre tid än normalt och priserna har rusat i höjden.

FedEx egen information uppdateras dagligen, redovisad land för land: FedEx Covid Centre update

Vi informerar omgående de kunder och projekt som eventuellt drabbas av försenade leveranser och vi gör självklart allt vi kan för att hålla ner leveranstiderna, oavsett om det rör lösningar från vår egen fabrik eller från någon av våra underleverantörer.

Tankar om den närmaste framtiden

Många företag i vår bransch har drabbats hårt av Coronaepidemin, med följder som permitteringar och omallokeringar av arbetsplatser.

Det går ännu inte att sia om hur lång tid återhämtningen kommer att ta eller om vilka företag som kanske inte kan komma tillbaka alls. Vi kan bara hoppas på det bästa för vår bransch som helhet, den är nära kopplad till byggbranschen som är en av landets starkaste motorer och som erbjuder många arbetstillfällen.

Troligen kommer belysningsbranschens stålbad först under 2021, när effekterna av inställda och fördröjda byggstarter börjar slå igenom.

För Flux ser läget så här långt mycket stabilt ut och det är vi ödmjukt tacksamma för varje dag. Omsättningen har ökat stadigt under hela våren och nya projekt strömmar in varje vecka. Vi har noterat en minskning av projekt inom kontor och hospitality och en samtidig ökning av projekt inom infrastruktur och exteriöra lösningar, så den totala volymen är konstant.

Den här sidan uppdateras löpande, så titta gärna in ibland för en statusrapport!